سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

احمدسیبویه

رهبری

  • زن و فعالیت اجتماعی    در مسأله‏ ی زن آنچه که در درجه‏ ی اول اهمیت قرار دارد، مسأله‏ ی «خانواده» است؛ نقش زن به عنوان عضوی از خانواده. به نظر من از همه‏ ی نقشهائی که زن می‏تواند ایفاء کند، این اهمیتش بیشتر است. البته بعضی‏ها این‏طور حرفها را در همان نظر اول با شدت رد می‏کنند و می‏گویند آقا شما می‏خواهید زن را توی خانه اسیر کنید، محبوس کنید، از حضور در صحنه‏ های زندگی و فعالیت بازبدارید؛ نه، به‏ هیچ‏ وجه قصد ما این نیست؛ اسلام هم این را نخواسته. اسلام وقتی‏که می‏گوید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، یعنی مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه‏ ی نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر همه سهیم و شریکند؛ زن را استثناء نکرده. ما هم نمی‏توانیم زن را استثناء کنیم. مسئولیت اداره‏ی جامعه‏ی اسلامی و پیشرفت جامعه‏ی اسلامی بر دوش همه است؛ بر دوش زن، بر دوش مرد؛ هرکدامی به نحوی برحسب توانائی‏های خودشان.

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.