چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

استقبال از زائرین پیاده حضرت رضا (ع)

تقریبا دوازده سال گذشت از آن روزی که چند نفر دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند با هم از زائرین

زیر سایه خورشید

این حرکت فراگیر فرهنگی و دینی با رویکرد بسط و تعمیق جایگاه سیره و سنت حضرت ثامن الحجج (ع) در ماه

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.