سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

احمدسیبویه

سخنرانی - شهر مرزی زهک

زهک یکی از شهر هایی است که با فاصله پنج کیلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد

یکی از خصوصیات مردم این منطقه ارتباط گرم و صمیمی بین مذاهب مختلف است ولی متاسفانه دشمنان ما از این ارتباط صمیمی رنج برده و سال هاست که اقدام علیه این ارتباط گرم و بعضا خانوادگی را شروع کرده و در سال های اخیر شاهد حضور مستمر شان در این مناطق هستیم ،امیدوارم با حضور بیشتر روحانیون در این مکان ، منطقه دار المومنین را از دست ندهیم

 

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.