چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

کرسی آزاد اندیشی دانشگاه بیرجند

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه بیرجند با موضوع روابط دختر و پسر

بیان دیدگاه های موافق و مخالف در زمینه ارتباط دختر و پسر توسط دانشجویان

بیان پیامد های مثبت ارتباط و اثرات منفی آن توسط دانشجویان

انتقاد از برخورد مسئولین و بزرگتر ها نسبت به ارتباط دختر و پسر، توسط دانشجویان

و در نهایت، ایراد سخنرانی در این زمینه و جمع بندی مطالب توسط استاد

 

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.