چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

انتخاب همسر (کلید اول)

 

اهمیت یادگیری:

یکی از مهارت های لازم برای هر انسانی ، این مهارت است چرا که می خواهد با همسر خود زندگی ابدی تشکیل دهد و می خواهد آن همسر ، پدر و یا مادر فرزندانش باشد و همچنین این موضوع نه تنها برای جوانان لازم و ضروری است بلکه برای پدران و مادران ، مربیان و معلمان و یا مشاورین لازم است.

با این وجود مدیر مجتمع قضائی خانواده در گزارشش گفت: ۸۵٪ طلاق در کشور توسط زنان اعلام شده است که این بر می گردد به نحوه انتخاب و سهل انگاری در آن .

وجوه تقدیم امارات بر اصول

بررسی کوتاهی از تعارض ادله

 

هدف:

احکام شرعی که ما در اختیار داریم ویا به مردم ارائه می دهیم  از دو نوع دلیل خارج نیست یا از ادله محرزه استفاده میشود ویا از ادله عملیه(اصول عملیه) واین تا زمانی مشکلی نخواهد داشت که ادله ما هم سو و هم جهت باشد ، وچنانچه در یک موضوع ادله ی مختلفی مخالف هم وجود داشته باشد لازم می آید تا تقدیم یکی از آنها به اثبات برسد ودر نتیجه فقط یک حکم باقی بماند.

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.