چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

اگر روزی می خواهید

دو قطره آب كه به هم نزديك شوند ، تشكيل يك قطره بزرگتر ميدهند

اما دو تكه سنگ هيچگاه با هم يكی نمی شوند

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشيم ، فهم ديگران برايمان مشكل تر و در نتيجه امکان بزرگتر شدنمان نيز كاهش می یابد

 

 آب در عين نرمی و لطافت در مقايسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسيدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است سنگ ، پشت اولين مانع جدی می ايستد

اما آب راه خود را به سمت دريا می يابد و روز به روز بزرگتر میشود

اگر ما مثل سنگ باشیم و با کسی همراه نشویم روزی ما به اندازه سنگ خواهد بود و لی اگر مثل آب باشیم ، با رسیدن به قطره ی دیگر با او همراه شده و همچنان که بزرگتر میشویم ، روزی ما هم زیاد میشود...

اینجاست که پی به سخن زیبای مولای متقیان علی علیه السلام میبریم که فرمود:     روزی را با صدقه دادن فرود آورید

گمان اشتباه برخی از ما است که نمی گذارد با دیگران زندگی کنیم و حتی بهتر زندگی کنیم ،

بعضی از ما که ضمانت اجناس را مهم می دانیم ، در قرآن شریف هم ضمانت های بسیاری در این رابطه به ما دادند (مثل آیه 263 سوره بقره که مثال صدقه را مثال دانه ی گندم معرفی میکند )

بله ، هر که دانه ای گندم بکارد ، هفتصد برابر دریافت خواهد کرد...

آیا منطق اقتصاد غیر از این است؟؟؟

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.