چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

تنها مشکل انسان

مردي براي اصلاح سر و صورتش به آرايشگاه رفت ، در بين کار گفت و گوي جالبي بين آنها در گرفت.

آنها در مورد مطالب مختلفي صحبت کردندوقتي به موضوع خدا رسيد

آرايشگر گفت: من باور نمي کنم که خدا وجود دارد.

مشتري پرسيد: چرا باور نمي کني؟

 

آرايشگر جواب داد: کافيست به خيابان بروي تا ببيني چرا خدا وجود ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت اين همه انسان مريض مي شدند؟ آیا بچه ها بي سرپرست بودند ؟ اگر خدا وجود داشت آیا کمترین درد و رنجي وجود داشت؟

نمي توانم خداي مهرباني را تصور کنم که اجازه دهد اين همه درد و رنج وجود داشته باشد.

مشتري لحظه اي فکر کرد اما جوابي نداد چون نمي خواست جر و بحث کند.

آرايشگر کارش را تمام کرد و مشتري از مغازه بيرون رفت به محض اينکه از مغازه بيرون آمد مردي را ديد با موهاي بلند و کثيف و به هم تابيده و ريش اصلاح نکرده ظاهرش کثيف و به هم ريخته بود.

مشتري برگشت و دوباره وارد آرايشگاه شد و به آرايشگر گفت: ميدوني چيه! به نظر من آرايشگرها هم وجود ندارند.

آرايشگر گفت: چرا چنين حرفي ميزني؟ من اينجا هستم. من آرايشگرم.همين الان موهاي تو را کوتاه کردم.

مشتري با اعتراض گفت: نه آرايشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند هيچکس مثل مردي که الان بيرون است با موهاي بلند و کثيف و ريش اصلاح نکرده پيدا نمي شد.

آرايشگر گفت: نه بابا! آرايشگرها وجود دارند موضوع اين است که مردم به ما مراجعه نمي کنند.

مشتري تاکيد کرد: دقيقا نکته همين است. خدا وجود دارد. فقط مردم به او مراجعه نمي کنند و دنبالش نمي گردند.

براي همين است که اين همه درد و رنج در دنيا وجود دارد.!

خیلی از اوقات شده مشکلی در کار ما پیش آمده ، درباره شغلمون و یا خانواده مون و گاهی واقعا حس می کنیم نمیتونیم مشکلمون رو حتی در ارتباطمون با دیگران حل کنیم ، گاهی نمیتونیم شخصی رو متقاعد کنیم و بعضی اوقات به خاطر مسائل خیلی جزئی اعصابمون خورد میشه ...

مولای ما علی علیه السلام در هدیه ای که برای ما فرزندانشون به یادگار گذاشتن ، مشکل کار ما رو به خوبی بیان میکنند ، فرمود:

مشکل ما در ارتباط با خداست

کسی که مشکل ارتباطش را با خدا حل کند ، خداوند مشکل ارتباطش را با دیگران حل خواهد کرد..

پس اگه به چیزایی که میخواهیم نمیرسیم ، مقصر خودمون هستیم که آب را از سرچشمه نمی گیریم...

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.